Birdie Hosting

Privacyverklaring Birdie Hosting, mei 2018

Birdie Hosting vindt privacy belangrijk en wij gaan daarom zorgvuldig om met de gegevens die onze online-bezoekers en klanten aan ons verstrekken. Wij houden ons aan de geldende Europese wetgeving voor de verwerking van persoonsgegevens: de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Birdie Hosting bewaart en verwerkt persoonsgegevens voor een zo goed mogelijke dienstverlening. Diverse gegevens, waaronder de persoonsgegevens die wij van onze gasten en klanten ontvangen, worden digitaal opgeslagen in databestanden (databases) of door middel van andere digitale documenten (offertes, facturen, e-mails, etc.).
In deze privacyverklaring vertellen we wat we met deze gegevens doen en waarom.

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT

Birdie Hosting kan persoonsgegevens over u ontvangen en verwerken, doordat u gebruik maakt van onze diensten, bijvoorbeeld door een bestelling van software en/of omdat u deze gegevens zelf bij het invullen van een contactformulier of een forumbericht op de website aan ons verstrekt. Bijzondere persoonsgegevens (bijvoorbeeld ras, geloof of gezondheid) verzamelen en verwerken wij niet.

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens, postcode, woonplaats
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Website-adres (URL)
  • IP-adres
  • Logingegevens van bij Birdie Hosting afgenomen diensten

Voor additionele administratieve handelingen, zoals het aanmaken van een factuur, hebben wij mogelijk aanvullende gegevens nodig, zoals een adres.
Als u door middel van een contactformulier contact met ons opneemt, hebben wij minimaal een naam en een e-mailadres nodig.

WAAROM WIJ UW GEGEVENS NODIG HEBBEN

Birdie Hosting verwerkt uw persoonsgegevens om schriftelijk (per e-mail en/of per post) contact met u op te kunnen nemen of telefonisch als u daar om vraagt.
Daarnaast kan Birdie Hosting uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans - maar niet uitputtend - bestaande uit dienstverlening of de levering van publicaties en (al dan niet downloadbare) software.

HOE LANG BEWAREN WIJ UW GEGEVENS

Birdie Hosting bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden doorgaans niet langer dan vijf jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of is gekomen. Deze bewaartermijn geldt bijvoorbeeld voor vrijwillige registraties op onze website(s), voor zover deze optie wordt aangeboden.

DELEN MET ANDEREN

Birdie Hosting verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wanneer er in het kader van het onderhouden van ons contacten-netwerk verzocht wordt om het verstrekken van persoonsgegevens, zal hiervoor altijd vooraf toestemming worden gevraagd aan de betrokkene(n).

IN KAART BRENGEN VAN WEBSITEBEZOEK

Voor zover de op onze website(s) verstrekte informatie afkomstig is van een website of andersoortige (internet)dienst van een (externe) derde partij, al dan niet door middel van een weblink, is Birdie Hosting niet verantwoordelijk voor de betreffende informatie en voor de wijze waarop deze derde partij de privacywetgeving interpreteert en uitvoert. Wij verwijzen daarom naar de privacyverklaring van de betrokken derde partij.

COOKIES

Door het raadplegen van de website(s) van Birdie Hosting kunnen cookies worden geplaatst en kan toegang tot die cookies worden verkregen. Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website(s) op uw harde schijf of in het geheugen van uw computer worden opgeslagen. De cookies die via de website(s) worden geplaatst, kunnen uw computer of de bestanden die daarop opgeslagen zijn niet beschadigen.
Wij maken gebruik van technische en functionele cookies, die noodzakelijk zijn om onze website(s) op een gebruikersvriendelijke manier te laten werken. Zo zorgen functionele cookies ervoor dat u na het inloggen op een website niet op elke pagina opnieuw hoeft in te loggen en onthouden ze enkele belangrijke voorkeursinstellingen.

U kunt uw internetbrowser zo instellen dat reeds aanwezige cookies worden verwijderd en dat u tijdens het volgende bezoek aan onze website(s) geen nieuwe cookies ontvangt. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw internetbrowser.
Indien u cookies uitschakelt dan wel verwijdert kan het zijn dat u geen toegang (meer) hebt tot (onderdelen van) de website(s) of dat een website niet optimaal meer werkt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar support@birdiehosting.nl
Wij zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

HOE WIJ BEVEILIGEN

Birdie Hosting neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
De website van Birdie Hosting maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Birdie Hosting verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op, telefonisch, via de contactpagina op onze website www.birdiehosting.nl of via het onderstaande e-mailadres.

Birdie Hosting is als volgt te bereiken:

Birdie Hosting

Post- en vestigingsadres: Wilgenroos 28, 4741JJ, Hoeven, Nederland
Telefoon: (0031) (0)6 18 86 58 44
E-mailadres: support@birdiehosting.nl
Inschrijving Kamer van Koophandel: 20124745